logo Stad Diest

Toerisme "Stad Diest"
Logo Diest

Weersverwachting
te Diest

Meer weer in Diest


Speciaal

Titellogo Leiliekamer Diest

Hoofdmannen:

Rederijkerskamer “Die Reyn  Leliebloeme

Van 1441    tot  ???     ????


Van  ?         tot  1908    De Roy Emiel

Van  1908    tot  1935    Poels Frans

Van  1935    tot  1950    Cresens  Jan

Van  1950    tot  1963    Driesens Emiel

Van  1963    tot  1985    Berckx Michel

Van  1985    tot  2010    Berckx Jean

Van  2010    tot  2013    Claeys Jacques

Hoofdman Claeys Jacques

zijn voorwoord

Vanaf  2014                Verheyen Pierre

Hoofdman Verheyen Pierre

 

Copyright © 2013 cc. & ohm.