logo Stad Diest

Toerisme "Stad Diest"
Logo Diest

Weersverwachting
te Diest

Meer weer in Diest


News

2012-01-16 Rederijkerskamer lauwert leden
2013-01-28 Jubilarissen bij Rederijkerskamer
2014-01-12 Nieuwe Hoofdman en Dekens van de Rederijkerskamer
Titellogo Leiliekamer Diest

Wie zijn wij?

Het “bestuur van de ouderdom” is samengesteld uit de elf leden.  De hoofdman wordt gekozen volgens de dienstjaren. 

In het bestuur zetelen twee dekens, de oude en de jonge.  Zij zijn verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de gildebals. 

In 1991 werd ook een “jong bestuur” bestaande uit vier personen, opgericht terondersteuning van het ouderdombestuur.

Het bestuur anno 2020

<< Foto en bestuursindeling volgt nog >>

"Huldiging nieuwe Hoofdman en Dekens" januari 2014

Het bestuur
Het Bestuur v.l.n.r. rechtstaand: Micke Vandereyken*, Willy Wouters, Fredy Maes*, Jos Engelen*, Frans Aerts, Jos Lodewijckx*, Marc Gérard, Jan Van Nerum. En zittend: Willy Delbaere*, Ivo Point*, Mevr. Guy Bonroy, Guy Bonroy* (oude Deken), Mevr.Pierre Verheyen, Hoofdman Pierre Verheyen*, Jan Bonroy* (jonge deken), Mevr.Jan Bonroy, Carl Cappuyns*, Wim van der Veen.
De * achter de naam dit zijn leden van " de ouderdom " en de andere zijn de leden van het "jong bestuur"

Het bestuur anno 2013

Het bestuur
Het Bestuur v.l.n.r. rechtstaand: Ivo Point*, Guy Bonroy* (jonge Deken), Carl Cappuyns* (secretaris), Pierre Verheyen* (penningmeester), Micke Vandereyken* (webmaster), Jan Van Nerum, Marc Gérard, Willy Wouters. En zittend: Willy Delbaere*, Jos Engelen* (oude Deken), Hoofdman Jacky Claeys*, Fredy Maes*, Jos Lodewijckx* (ontbrekend Wim van der Veen & Frans Aerts) De * achter de naam dit zijn leden van " de ouderdom " en de andere zijn de leden van het "jong bestuur"

Al onze bestuurleden en hun echtgenoten dragen het insigne van de ouderdom.


Insigne van de ouderdom

 

De Leliekamer telt momenteel ca. 80 leden, deze worden vermeld op het naambord van de Lelie (zie foto).  Om lid te worden moet de kandidaat voorgesteld worden door een van de leden.  Wordt de kandidaat door het bestuur aanvaard als nieuw lid dan zal deze uitgenodigd worden om de belofte van trouw aan onze rederijkerskamer te bezweren en door de beker met het Diestse Gildebier te drinken. 

Het naambord van de leden van de Rederijkerskamer "Die Reyn Leliebloeme"
Het naambord van de gildeleden

Het drinken van de beker gebeurt als volgt: de kandidaat zal, staande op één been, de eed afleggen en een volle beker gildebier ledigen. 


Bekerdrinken & Eedaflegging.

De leden die 35 jaar lid zijn, worden gelauwerd met een zilveren papegaai en zij die 50 jaar lid zijn, worden bekroond met een gouden papegaai.

Zilveren Papegaai (35 jaar lid) . . . . Gouden Papegaai (50 jaar lid)
Zilveren Papegaai & Gouden Papegaai

 

Copyright © 2013 cc. & ohm.