logo Stad Diest

Toerisme "Stad Diest"
Logo Diest

Weersverwachting
te Diest

Meer weer in Diest


Speciaal

Titellogo Leiliekamer Diest

 

Uitnodiging voor het Galabal van 1 februari 2020


Rederijkerskamer
“ Die Reyn Leliebloeme”

Diest

Waarde Gildebroeder & Gildezuster.

Het bestuur van de Rederijkerskamer « Die Reyn Leliebloeme » heeft het genoegen haar leden uit te nodigen op haar jaarlijkse gildefeesten die zullen plaatsvinden in de Gotische Lakenhalle op de onderaan vermelde data en uren.

Genodigden
Onze leden kunnen genodigden éénmalig laten kennismaken met onze gilde, aan de prijs van €25 per persoon.
Namen, adressen en betalingen dienen toe te komen bij de hoofdman voor de feesten.

Kledij
Heren: Stads- of avondkledij, das verplicht, geen jeans.
Vest en das moeten tijdens de ganse avond gedragen worden.
Dames: Stads- of avondkledij, geen jeans

Gezellig samenzijn met Gildekoeken en dansen.
Kinderen, kleinkinderen en kinderen van familie en vrienden van onze leden worden zo talrijk mogelijk verwacht op deze namiddag.

Programma Feesten 2020.
Zaterdag 1 februari 2020.
21u00       Galabal met Quadrille, Kegelaar & Lancier, tot 2 u.
Orkest « Ambro Band »

Zondag 2 februari 2020.
15u00       Koffiefeest met gildekoeken.
Vanaf 16 uur worden de niet afgehaalde koeken verkocht.
16u00       Dansen met volwassenen én kinderen met DJ “EDDY”.

Vriendelijke groeten,
Pierre Verheyen - Hoofdman
Frankenstraat 16 - 3290 Diest                        
0497/34 09 51            013/33 44 18
secretariaat@leliekamerdiest.be

Bankrekening: BE68 0012 5652 2034
DIEST LELIEKAMER: lidgeld 50 euro

P.S.: Alle dranken, Gildebier, frisdranken zijn gratis gedurende gans het bal.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

 

 

Zondag 12 januari 2020

Misviering om 10u30 in de Sint-Sulpitius kerk voor onze overleden leden.

 

 

DIEST DEMERT van 4 september 2016

Door het terug openleggen van de Demer in de binnenstad van Diest werd het aanzicht van de Stad grondig veranderd.

Alhoewel zulke ingreep, zoals altijd, voor en tegenstanders heeft; kan niemand ontkennen dat de Stad hierdoor mooier en toeristisch aantrekkelijker is geworden.

Het stadsbestuur deed een oproep aan alle verenigingen om deel te nemen aan de feestelijke opening van “Diest Demert”.

De drie Gilden, Sint-Sebastiaan, Sint-Barbara, Sint-Joris en onze Rederijkerskamer “Die Reyn Leliebloeme, verenigd in “Intergilden” besloten deze oproep positief te beantwoorden.

Sint-Joris en Sint-Sebastiaan namen de boogschuttersstand voor hun rekening; waar iedereen zijn schutterskwaliteiten kon uitproberen.

Sint-Barbara en Lelie demonstreerden de aloude gildedansen “Kegelaar” (door de Leliekamer Diest) en “Lancier” (door de Gilde van Sint-Barbara) , zoals op bijgaande films is te zien.

Veel kijkgenot !!!        (klik op “Kegelaar” en “Lancier”)

 

 

Copyright © 2013 cc. & ohm.