logo Stad Diest

Toerisme "Stad Diest"
Logo Diest

Weersverwachting
te Diest

Meer weer in Diest


Hoofdman
Verheyen Pierre

Hoofdman Claeys Jacky

Titellogo Leiliekamer Diest

Weetjes:

Lokaal:  Het gebouw “De Lelie” was alleszins vanaf 1511, het vergaderlokaal van de oudste rederijkerskamer in Diest.  Onze genootschap was eigenaar van het gebouw en verhuurde het verder als herberg.  Nog tot op het einde van de 18 de eeuw was  “De Lelie” nog in het bezit van de rederijkerskamer.
Boven de gevel van het gebouw ziet men thans nog de zinnebeeldige lelies in gesmeed ijzer uitgewerkt.

 

Oud vergaderings lokaal van de Leliekamer nl. Het gebouw "De Lelie" Grote Markt Diest   gildehuis De Lelie
"De Lelie" is het middelste gebouw.

Webkoppelingen in verband met het gildehuis "De Lelie" nl.

Kenspreuk:  “Reyn Bloeme”

Lidgeld:  In de 16 de eeuw bedroeg het lidgeld 18 gulden, wat overeen kwam met enkele maandlonen van een geschoold ambachtsman.

Attributen:  In het stedelijk museum “de Hofstadt” bevinden zich twee 16 de eeuwse panelen op hout met het wapenschild van de rederijkerskamer. Ook een zilveren beker uit het begin van de 17 de eeuw en enkele tinnen bierkruiken worden er bewaard.  De breuk van “ De Lelie” dateert van  de 20 ste eeuw.  Dit is een groot raadsel waar zich de prachtige zilveren breuk van vóór deze periode zich bevindt.

 

Copyright © 2013 cc. & ohm.