logo Stad Diest

Toerisme "Stad Diest"
Logo Diest

Weersverwachting
te Diest

Meer weer in Diest


Beker Leliekamer Diest

Beker Rederijkerskamer Lelie Diest

 

Titellogo Leiliekamer Diest

Historiek:

Het is niet duidelijk wanneer de Lelie juist opgericht is.  In 1412 gaf een rederijkerskamer uit Diest een opvoering in Aken, maar nergens is de naam van de kamer vermeld.  Wel kunnen we het volgende lezen in het Jahrbuch des Kolnischen Geschutzvereins 40/1966: Am 14 ugust 1412 sollen die, gezellen van Diest te wapen en te peerde, in Aachen eingezogen sein, um das Volk durch dramatische Darstellungen zu ubterhalten.  Aufgefuhrt wurde unter anderem das Spel van Lancelot.  Wat we zeker weten is dat de Lelie al bestond in 1441.

De meeste rederijkerskamers kozen een bloem als naam.  De Diestse kamer had als symbool de Lelie en gebruikte ook de wapenspreuk "reyn bloeme".  De lelie is een bloem met een grote godsdienstige en symbolische waarde; zij staat o.a. symbool voor de maagd Maria, voor de zuiverheid en de maagdelijkheid.

De organisatie en interne werking werd vastgelegd in een "caerte".  De Leliekamer ontving deze in het jaar 1470 toen de kamer wettig erkend werd.  Deze statuten ondergingen in de loop der eeuwen een reeks wijzigingen.

Het bestuur van de Lelie tijdens het ancien regime was ongeveer hetzelfde als bij de andere rederijkerskamers. De prins of keizer trad als beschermer van de vereniging op.  Hij was meestal een financieel sterke persoon die voor een periode van twee jaar werd gekozen. Het dagelijks bestuur bestond uit de hoofdman en twee dekens.  De hoofdman werd voor het leven gekozen terwijl van de dekens jaarlijks één vervangen werd.

De "fiscael" behartigde de financies, terwijl het toneelrepertorium werd uitgekozen door de "evaluatiemeester".
De "factor" was regisseur en in heel veel gevallen ook auteur.  Hij was de duivel-doet-al in de rederijkerskamer.  Verder was er nog de "vaendrager", de man die het blazoen droeg in een optocht en de "knaap", de loopjongen van de vereniging.

Het lidgeld van de Lelie was vrij hoog, waardoor slechts de bovenlaag van de bevolking in aanmerking kwam om lid te worden.  Bovendien moet men een zekere vorming genoten hebben.  Daarenboven moest het nieuwe lid door alle gildeleden aanvaard worden.

Bron: Gilden en Rederijkerskamers in Diest.  EEN EEUWENLANGE TRADITIE
Werkgroep Cultureelcentrum Diest 2012 - Wettelijk depot: D/2012/12.862/1

 

Informatie over onze rederijkerskamer op de volgende website "dbnl.org"

Hier een historische oogslag over de rederijkerskamer van Diest

 

 

 

Copyright © 2013 cc. & ohm.